Jak być dobrym managerem

Jak właściwie kierować pracą zespołu? Jak być dobrym menedżerem, który efektywnie zarządza ludźmi? Czy kluczem jest bezpośrednie zwierzchnictwo, a może nagrody finansowe? Otóż nie! Na sukces kadry kierowniczej największy wpływ mają miękkie rzeczy.

W Polsce aż 85% pracowników jest niezaangażowanych w swoją pracę. Czy to nie brzmi strasznie? Dlaczego managerowie nie potrafią dotrzeć do swoich podwładnych? Okazuje się, że wcale nie chodzi o finanse (jak wciąż wiele osób myśli). A więc co jest kluczowe? Jakie cechy powinien posiadać dobry kierownik?

  1. Spójność.

Dzięki niej zachowanie, myśli i komunikaty współgrają ze sobą. Kto nie lubi osób, na których wie, że może polegać? Pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Doceniamy tych liderów, którzy tworzą dla nas takie warunki, które są przewidywalne – a więc z dnia na dzień nie zaskoczymy się czymś nieprzyjemnym. Obietnice bez pokrycia to prosta droga, by stracić zaufanie, a bez niego trudno jest budować zgrany zespół.

2. Szczerość

To dzięki niej możemy się rozwijać i unikać powtarzania tych samych błędów. Mówi się, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa. I coś w tym jest. Pracownicy wolą takiego menedżera, który potrafi wskazać co robi się nie tak i uczciwie ocenić ich pracę. Dzięki temu dowiedzą się jakie mają mocne i słabe strony, nad czym powinni popracować, a co wychodzi im dobrze.

Zastanówmy się jak wyglądałaby sytuacja odwrotna – nieszczery kierownik, który daje nam złe informacje zwrotne. Co może z tego wyniknąć?

  • Nie będziemy skorygować swoich działań – a w konsekwencji będziemy powtarzać swoje błędy.
  • Zauważymy brak szczerości przełożonego i stracimy do niego zaufanie. W konsekwencji komfort psychiczny i poczucie satysfakcji spadną, ciągnąc za sobą w dół zaangażowanie i efektywność.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że badania Zengera i Folkmana wskazują, że wpływ na poziom szczerości i uczciwości w organizacji mają menedżerowie wyższego szczebla. To oni decydują o tym, jak funkcjonuje cała firma wyznaczając standardy. Gdy przełożeni zachowują się w określony sposób to wszyscy inni podążają za tymi trendami.

3. Pokora. Dlaczego właśnie ona? Lider, który nie przecenia swoich możliwości, chętniej poddaje refleksji własne zachowanie niż ten z nadmuchanym ego. Świadomość własnej niedoskonałości i błędów wpływa na to, że mocniej wytężasz swoją uwagę i bardziej analizujesz swoje decyzje. Oczywiście pozytywne nastawienie i wiara we własne siły pomagają, jednak momentami zbyt entuzjastyczne przewidywania mogą sprowadzić nas na manowce. Jako menedżer powinieneś zakładać różnorakie scenariusze wydarzeń, mieć plan i plan awaryjny. A być może także wiedzieć co zrobić, gdy oba nie wypalą.

Znasz już trzy podstawowe cechy liderów, którymi kierowanie się prowadzi do sukcesu w organizacji. Zastanów się – czy Ty stosujesz je w codziennym życiu, w kontakcie ze współpracownikami? Czy wiesz, w jaki sposób się z nimi właściwie komunikować? Odwiedź blog o osobowości, by znaleźć tam więcej wskazówek jak dotrzeć do ludzi.

Blog Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *