Jak wygląda optymalna struktura zapasów w organizacji

Zapasy stanowią jeden z filarów prawidłowego działania przedsiębiorstwa – gwarantują ciągłość produkcji, a także skuteczne wywiązywanie się z posiadanych przez firmę zamówień. Statystycznie roczny koszt utrzymania oscyluje w okolicach 20 procent ich ogólnej wartości. Taki stan rzeczy stwarza potrzebę znalezienia sposobu na usprawnienie modelu zarządzania zapasami i redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w tym zakresie – przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z niestabilnością produkcji i utratą potencjalnych korzyści. Jednym ze skutecznych sposobów na odpowiednią optymalizację zapasów jest Model by Entra.

Optymalna struktura zapasów w organizacji

Warto zacząć od analizy kosztów w odniesieniu do strategii firmy – zweryfikować jaka jest minimalna ilość zapasów niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania produkcji i wywiązywania się z posiadanych i planowanych zleceń. Należy również wprowadzić klasyfikację poszczególnych produktów – pod kątem ich ważności, a także zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne działy. Niezbędne jest też wprowadzenie konkretnych wytycznych dla pracowników i ich odpowiednie wyszkolenie w zakresie zarządzania zapasami.

Dużą rolę odgrywa również zaplanowanie odpowiedniej ilości zapasów wyrobów gotowych – zapewniających stałą dostępność oferty, a także materiałów – niezbędnych do sprawnego procesu produkcji. W obu tych sytuacjach istotne jest, aby wprowadzić odpowiedni system klasyfikacji produktowych, oraz określić parametry takie jak czas realizacji dostaw czy wielkość zamówień. Rzeczą kluczową jest klarowne zdefiniowanie odpowiedzialności poszczególnych działów i pracowników. Dla zapasów gotowych korzystne jest wdrożenie procesu S OP (Sales Operations Planning), z kolei dla materiałów i surowców mechanizmów – MEP I/II i synchronizacji Phase-In/Phase-Out.

Jak w praktycznie każdym innym dziale przedsiębiorstwa produkcyjnego, dużą ilość obiektywnej wiedzy gwarantuje raportowość (między innymi towarów zagrożonych i patologicznych), a także ocena według wskaźników rotacji i analiza X-Ray. Raportowość w zakresie zapasów powinna być zintegrowana z rozwiązaniami w oparciu o analizę Business Intelligence i Operational Intelligence.

Optymalne Zapasy w Organizacji z Entra Group

Model by Entra pozwala na maksymalną redukcję zapasów i dostosowanie ich do potrzeb firmy. Pozwala w ten sposób ograniczyć straty sprzedażowe i związane bezpośrednio z przechowywaniem surowców. Model pozwala również na podniesienie efektywności procesów logistycznych i zapewnienie większej sprzedaży przy takich samych zapasach. Dzięki odpowiedniemu wsparciu merytorycznemu zwiększane są również kompetencje pracowników firmy, co pozytywnie wpływa na stabilność produkcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o optymalizowaniu struktury zapasów, zapraszamy na stronę internetową – http://entra-group.eu/oferta/model-by-entra/optymalne-zapasy-w-organizacji/

Mati Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *