Na czym polega praca na wysokości?

Praca na wysokości wymaga szczególnej ostrożności. Usługi wysokościowe oferowane przez specjalistyczne brygady wykonywane są zawsze fachowo z zachowaniem odpowiednich zasad. Pracownicy tychże brygad poddawani są odpowiednim kursom.

Na przykład kurs montażysty rusztowań. Kurs taki został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Przeprowadzane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po nich następuje egzamin państwowy. Jeśli kursant uzyskał wynik pozytywny, wówczas otrzymuje właściwe świadectwo oraz wpis z uprawnieniami do Książki Operatora Maszyn Roboczych. Wyspecjalizowani pracownicy brygad wykonujących prace na wysokościach należą do elity wśród monterów. Są oni wyposażeni w odpowiedni sprzęt określony właściwymi przepisami.

Usługi wysokościowe należą do prac niebezpiecznych, otoczonych szczególnymi zaleceniami. Stosowne przepisy bhp rygorystycznie określają zasady prac na wysokościach. Każde, nawet najdrobniejsze uchybienie może spowodować niebezpieczny wypadek, a przynajmniej groźne zdarzenie. Prace na wysokościach wykonywane są nie tylko za pomocą rusztowań. Stosuje się także różnego rodzaju podnośniki, zwyżki, czy wysięgniki. Usługi takie obejmują prace w resorcie budownictwa, leśnictwa, energetyki, pożarnictwa, czy ratownictwa ogólnie pojętego. Podczas prac na wysokościach narażeni na niebezpieczeństwo są nie tylko pracownicy.

Spadające przedmioty /elementy, narzędzia itp./ stwarzają zagrożenie również dla osób postronnych znajdujących się w pobliżu. Dlatego teren taki powinien być odpowiednio oznakowany i ogrodzony, by wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie.

Blog Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *