Studia pedagogiczne – czy warto

Wybór studiów pedagogicznych polega się osobom, które czują powołanie do pracy z dziećmi. Jeżeli zastanawiasz się czy wybrać ten kierunek, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Jakie wykształcenie można otrzymać

Studia pedagogiczne to studia, które składają się z dwóch stopni. Studenci swoją przygodę rozpoczynają najczęściej od studiów I stopnia. Trwają one trzy lata i pozwalają na zdobycie najważniejszych kwalifikacji zawodowych. Na zakończenie nauki studenci muszą napisać pracę licencjacką oraz ją obronić. Studia pedagogiczne ukończone na tym etapie już pozwalają na podjęcie pierwszej aktywności zawodowej. Niemniej jednak warto zadbać o pełnię wykształcenia i kontynuować edukację na dwuletnich studiach II stopnia. Ukończenie tego stopnia kończy się napisaniem pracy magisterskiej i jeżeli student ją obroni to otwierają mu się wszelkie ścieżki zawodowe związane z tym kierunkiem.

Jaką wiedzę zdobywa się na studiach pedagogicznych

Student pedagogiki zgłębia:

 • elementarną terminologię używaną w pedagogice;
 • różnorodne ujęcia funkcjonowania człowieka – filozoficzne, humanistyczne, społeczne;
 • koncepcje rozwoju człowieka od naturalistycznych i medycznych po biologiczne i społeczno-kulturowe;
 • teorie komunikacji;
 • różnorodne koncepcje wychowania i edukacji – ich źródła, uwarunkowania czy następstwa;
 • subdyscypliny pedagogiczne – ich związki oraz specyfikę;
 • procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych itd.

Pedagogika – jakie umiejętności rozwija

Studia pedagogiczne są bardzo rozwojowe. Studenci podczas studiowania pedagogiki uczą się między innymi, jak:

 • rozpoznawać, opisywać i interpretować sposoby wychowanków oraz osób uczących się;
 • diagnozować problemy pedagogiczne;
 • inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne;
 • przeprowadzać działania organizujące i wspierające rozwój oraz procesy uczenia się;
 • analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze społecznej praktyki itd.

Pamiętaj też, aby wybrać dobrą uczelnie wyższą, taką jak WSZiP, która w pełni rozwinie potencjał studenta.

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci studiów pedagogicznych mają wiele możliwości pracy w zawodzie. Warto pamiętać, że o tym, gdzie zostaną zatrudnieni, zadecyduje często specjalność ukończona w ramach studiów. Pedagodzy jednak najczęściej wybierają rozwój zawodowy w:

 • placówkach edukacyjnych – żłobkach, przedszkolach, szkołach;
 • ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych;
 • internatach;
 • domach dziecka;
 • ośrodkach resocjalizacyjnych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Mati Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *