SZKOLENIE PROFESSIONAL SCRUM MASTER

Scrum – zwinna metodyka z przyrostowymi ramami postępowania

Jedną z popularnych zwinnych metodyk zarządzania projektami, wykorzystywaną przede wszystkim w branży IT, ale możliwą do zastosowania również w innych obszarach rynku, jest Scrum. Podejście to dostarcza iteracyjnych i przyrostowych ram postępowania przy wytwarzaniu produktu, które odbywa się w tzw. sprintach – trwających nie dłużej niż jeden miesiąc przedziałach czasowych. Scrum nie narzuca żadnych konkretnych praktyk, nie odnosi się do organizacji jako takiej i definiuje tylko trzy role – właściciela produktu (Product Ownera), zespół deweloperski oraz Scrum Mastera. To właśnie ostatniej z tej funkcji poświęcone jest akredytowane przez organizację Scrum.org szkolenie Professional Scrum Master – zanim jednak opowiemy o samym szkoleniu, powiedzmy więcej o samej roli i zadaniach związanych z tym stanowiskiem.

Kim jest i czym zajmuje się Scrum Master?

Scrum Master to osoba, która zajmuje się wspieraniem zespołu na wszystkich etapach projektu. Występuje jako swoisty autorytet odpowiedzialny za trzymanie się zasad, praktyk i wartości Scrum, dba o ich wprowadzanie w życie i pilnuje aby zespół nie brał na siebie zbyt dużych i niemożliwych do zrealizowania zobowiązań. Monitoruje zadania wykonywane w sprintach, prowadzi spotkania, przekazuje informacje zwrotne i reprezentuje projekt na zewnątrz, współpracując z innymi interesariuszami (np. Product Ownerem), nie jest jednak jego kierownikiem w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia; można stwierdzić, że jego funkcja polega przede wszystkim na pomaganiu, a nie zarządzaniu i wydawaniu poleceń. Scrum Master bywa czasami określany jako tzw „przywódca służebny”; jego obowiązkiem jest wczesna identyfikacja pojawiających się w trakcie pracy nad projektem potrzeb i udzielanie niezbędnego wsparcia, nie ma zaś występować z pozycji siły. Funkcja ta wymaga zarówno ułatwiających komunikację, mediowanie czy rozwiązywanie konfliktów umiejętności miękkich, jak i twardych kompetencji technicznych potrzebnych przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Trochę o samym szkoleniu

Celem szkolenia Professional Scrum Master jest przekazanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do właściwego pełnienia roli opisanej w poprzednim akapicie. Szkolenie zostało przygotowane przez Kena Schwabera, jednego z twórców Scrum, a także przez wskazanych przez niego certyfikowanych trenerów. Program szkolenia powstał w 2010 r., od tamtej pory jednak ukazało się sporo aktualizacji, które pojawiają się średnio kilka razy w ciągu roku. Uczestnikami szkolenia powinny być osoby, które miały już kontakt ze Scrumem i posiadają elementarną wiedzę w tej dziedzinie – w skład grupy docelowej wchodzą początkujący Scrum Masterzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz inni specjaliści, członkowie zespołów czy menedżerowie. Zajęcia trwają dwa dni i są prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Poruszane zagadnienia dotyczą zarówno stojącej u podstaw Scruma teorii jak i kluczowemu wymiarowi praktycznemu – omawiane są tematy takie jak optymalizacja wartości, koszty wytwarzania produktów, ramy metodyczne, budowanie zespołów czy przydatne w codziennej pracy techniki coachingowe i facylitacyjne. Słuchacze poznają wszystkie zasadnicze założenia Scrum oraz różnice pomiędzy tym podejściem a metodykami tradycyjnymi, uczą się skalowania Scruma na całą organizację. Szkolenie kładzie nacisk również na czynności, zadania i obowiązki, które Scrum Master musi podejmować wspólnie z Product Ownerem. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które stanowią cenną pomoc w opanowywaniu materiału, powinni także zapoznać się z dostępnym na stronie www.scrum.org podręcznikiem Scrum Guide, gruntownie opisującym całą metodykę. Szkolenia kończą się egzaminami certyfikacyjnymi. Certyfikacja obejmuje trzy poziomy – Professional Scrum Master I, Professional Scrum Master II oraz Professional Scrum Master III. Egzamin na poziomie PSM I składa się z 80 pytań w języku angielskim i trwa 60 minut; próg zaliczenia to 85% poprawnych odpowiedzi. Aby uzyskać drugi w kolejności, wyższy certyfikat, należy przejść trudniejszy test, którego zdawalność, mimo takiego samego progu jak przy PSM I, jest niższa – trwa dwie godziny i w ponad połowie składa się z otwartych pytań problemowych, w których trzeba zmierzyć się z przedstawionymi sytuacjami i wykazać dużą wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym. Najwyższym stopniem certyfikacji jest PSM III – egzamin trwa 120 minut, próg zaliczenia to również 85%. Należy tutaj zaznaczyć, że posiadanie certyfikatu PSM I to warunek konieczny do ubiegania się o PSM II, z kolei certyfikat z drugiego poziomu jest niezbędny aby podchodzić do egzaminu na trzecim.

Szkolenie PSM – niezawodna droga do nowych kwalifikacji

Szkolenie Professional Scrum Master https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/przygotowanie-zespolu-programistycznego-do-pracy-w-scrum/ to najlepszy sposób na zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań Scrum Mastera, wszystkie osoby, które mają takie zamiary, powinny zatem poważnie rozważyć udział w tych zajęciach. Jest to także znakomite przygotowanie do egzaminów, do których dużo łatwiej nauczyć się na prowadzonych przez profesjonalnych trenerów zajęciach niż samodzielnie – warto zatem zainwestować w swój rozwój.

Blog Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *