Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej odgrywa kluczową rolę w ostrzeganiu przed niebezpieczeństwem. Służy bowiem do wykrywania zagrożenia pożarem, zasygnalizowaniu o jego wybuchu, a także przekazuje informacje i wykonuje funkcje sterujące. Dzięki takim działaniom, ewakuacja przebiega dużo sprawniej i istnieje szansa, by zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru. Prawidłowe działanie ssp minimalizuje straty materialne i pozwala chronić ludzkie życie. Funkcje monitorujące odbywają się poprzez centralę, a fachowo założone są niezawodne i zapewniają bezpieczeństwo osobom, przebywającym w danym obiekcie.

Elementy systemu sygnalizacji pożarowej

Sercem każdego systemu sygnalizacji pożarowej jest centrala. To tam analizowane są wszystkie dane, zebrane z urządzeń detekcyjnych. Te z kolei zamontowane są według indywidualnych potrzeb i są w pełni kompatybilne z centralą. Należą do nich m.in.:

  • Czujki optyczne dymu
  • Czujki jonizacyjne
  • Czujki temperatury
  • Czujki płomienia
  • Czujki liniowe
  • Czujki multisensorowe
  • Czujki zasysające
  • Zasilacze pożarowe

Aby dobrać właściwe urządzenia detekcyjne, należy wziąć pod uwagę rozkład architektoniczny budynku, warunki panujące w obiekcie, zmianę temperatur, wentylację i ogrzewanie. Obsługa systemu została podzielona na: dzienną, miesięczną, kwartalną i roczną. Codziennej i miesięcznej konserwacji dokonuje właściciel obiektu, natomiast obsługa kwartalna i roczna musi zostać wykonana przez specjalistę. 

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej

Podobnie jak inne elementy zabezpieczeń pożarowych, tak i systemy sygnalizacji podlegają corocznej kontroli przez osoby uprawnione do jej przeprowadzania. Przegląd ssp obejmuje wykonanie testów, sprawdzenie poprawności działania każdej czujki, poprawność wszystkich funkcji pomocniczych centrali oraz dokonanie wpisów w książce pracy. Gdyby nastąpiły jakiekolwiek zmiany budowlane, również podlegają one kontroli, w związku z rozmieszczeniem czujek w odpowiedniej odległości oraz zachowaniem dostępu. 

Mati Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *