Alkoholizm a farmakoterapia – czy warto przyjmować leki

Niejeden alkoholik wie, co to znaczy bezustanna walka z nałogiem. Często próby – choć aktywnie podejmowane – kończą się fiaskiem. Spada poczucie własnej wartości, zaś depresja narasta. Pod tym względem życie chorego przybiera postać “syzyfowej pracy” i codziennej gehenny. Jak zatem ulżyć choremu w tej ciągłej walce? Z pomocą może przyjść farmakoterapia.

Farmakoterapia alkoholika

Niestety nie wszyscy chorzy mają na tyle siły w sobie, by od razu przestać pić i cieszyć się życiem. Często za nałogiem stoją poważne problemy psychiczne. Mimo detoksu i terapii w ośrodku zamkniętym, chory po powrocie do dotyczasowego życia szybko sięga po trunek. Powodem jest tu zazwyczaj złe samopoczucie oraz brak mocno zbudowanej motywacji do pozostania w trzeźwości. Lekarz może wówczas zalecić przyjmowanie leków wspomagających niechęć do sięgnięcia po kieliszek oraz pozytywnie nastrajających receptory w układzie nerwowym chorego.

Jednym z leków zasługujących na uwagę w walce z nałogiem alkoholowym jest naltrekson.

Farmakoterapia alkoholika – rola naltreksonu

Działanie naltreksonu sprowadza się do przyłączania substancji aktywnych do receptorów układu nerwowego, na skutek czego wywołuje się dobry nastrój oraz uczucie zadowolenia. Inaczej ujmując, środek ten blokuje komórki produkujące endorfiny, a to stymuluje mózg do produkowania ich o pięć razy więcej. W ten sposób lek stanowi pewnego rodzaju źródło endorfin, dzięki czemu chory nie potrzebuje żadnych “wspomagaczy” – mija ochota na alkohol.

Naltrekson wykorzystuje się do tymczasowej terapii chorego, by mógł on w spokoju realizować cele psychoterapii oraz budować silną motywację do pozostania w trzeźwości.

Do głównych zalet naltreksonu można zaliczyć:

  • pomoc w przerwaniu ciągu alkoholowego
  • możliwość stosowania u młodzieży
  • brak uzależnienia od leku
  • wyraźną poprawę samopoczucia chorego
  • możliwość tym tymczasowego wsparcia chorego podczas przykrych nieoczekiwanych wydarzeń losowych (np. śmierć bliskiej osoby)

Jak widać farmakoterapia może być bardzo pomocna w walce z nałogiem alkoholowym. Warto zatem skorzystać z tej opcji, gdy chcemy ratować swoje zdrowie, życie oraz psychikę.

Mati Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *