Jak ratować swoje dzieci przed konsekwencjami własnego nałogu alkoholowego – syndrom DDA

Alkoholizm jest chorobą dotykającą nie tylko zdrowia psychofizycznego chorego, ale również całą jego rodzinę. W konsekwencji mogą pojawić się następujące zjawiska:

 • przemoc domowa
 • współuzależnienie partnera/partnerki
 • zachwianie stabilności budżetu domowego
 • wykluczenie społeczne całej rodziny
 • rozbicie rodziny (np. poprzez rozwód rodziców)
 • zaburzenia psychiczne poszczególnych członków rodziny
 • syndrom DDA u dzieci

Syndrom DDA

Na szczególną uwagę zasługuje problem DDA u dzieci rodziców alkoholików, którego symptomy widoczne są w dorosłości i powodują paraliż normalnego funkcjonowania społecznego jednostki.

Wśród cech charakterystycznych dla syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików można wymienić:

 • posiadanie jednego lub obojga rodziców alkoholików
 • zamianę ról w domu (dzieci zbyt szybko muszą dorosnąć i przejmują obowiązki rodziców)
 • niechęć do założenia własnej rodziny z obawy przed wystąpieniem ponownie dramatu z domu rodzinnego
 • obawa przed bliskością z drugim człowiekiem (brak wzorców z domu, gdy bliskość kojarzyła się jedynie z krzywdą)
 • brak umiejętności komunikacji zagraża rozwiązywaniu problemów małżeńskich, co skutkuje często zakończeniem związków
 • wyalienowanie społeczne, izolowanie się o zamykanie w sobie
 • poczucie nieustannego lęku, walki

Jak alkoholik może zapobiec występowaniu syndromowi DDA u swoich dzieci

Koniecznością jest całkowite wyeliminowanie obecności alkoholu z domu rodzinnego. Chory i cała jego rodzina powinni udać się na psychoterapię, podczas której na nowo zorganizują swe życie. Wówczas dzieci otrzymają dostatecznie dużo miłości, zaś ich potrzeby zostaną zaspokojone. Przyswajają sobie właściwe wzorce, w oparciu o które będą mogły budować w przyszłości swoją przestrzeń rodzinną.

By wyeliminować alkohol z domu rodzinnego, przy jednoczesnej terapii, warto wspomóc się zabiegiem wszywki alkoholowej, znanej również pod nazwą zastrzyk antyalkoholowy. Chory, który pragnie walczyć o dobro swojej rodziny może w ten sposób zredukować chęć sięgnięcia po trunek. Pod groźbą utraty życia i zdrowia nabiera awersji do alkoholu i może w całości skupić się na scalaniu rodziny.

Mati Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *